top of page
referenties van we advies.jpg

Wat doen wij?

ICT advies en inkoop

Diensten: Projects

WE-advies biedt diensten aan op het gebied van advies en ICT inkoop voor overheden en bedrijven.


Paul Entius en Tjerk Wierda hebben een zeer brede en diepe ervaring op het gebied van in- en verkoop van bedrijfskritische ICT toepassingen. Veel organisaties onderkennen deze benodigde deskundigheid echter ze hebben deze specifieke kennis niet in huis. Samen met de opdrachtgever neemt WE-advies deze specifieke zorg, geheel of gedeeltelijk, uit handen.


Voor specifieke kennisgebieden welke buiten de deskundigheid van WE-advies vallen, werkt WE-advies samen met een zorgvuldig opgebouwd netwerk. Wij faciliteren onze opdrachtgevers met best of breed kennis welke tevens onafhankelijk is.


In eerste instantie werd de inkoop van informatie- en communicatietechnologie (ICT),  hardware, software en dienstverlening, gedaan door het management. Later werden deze taken intern verschoven naar automatiseerders en nu veelal uitgevoerd door inkopers. Het ICT inkoopproces is in beginsel niet anders dan het reguliere inkoopproces, waarbij inkoop zorgt voor tijdige levering van goederen en diensten om de voortgang van het bedrijfsproces zeker te stellen.

De simpelste en smalste definitie van inkoop is: "Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat". Inkoop bevindt zich in het prille proces om te worden erkend als strategische bedrijfsfunctie.

Inmiddels is echter breed erkend dat inkoop veel meer is dan het doorlopen van het inkoopproces.


De cyclische en opeenvolgende 7 stappen van het inkoopproces zijn: inventariseren, specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg. Er is een scala aan onderzoeken en modellen te noemen die ingaan op de verschillende aspecten die relevant zijn voor inkoop en de professionalisering daarvan.

Deze professionalisering van inkoop die de bedrijfsvoering beïnvloedt, is voornamelijk van toepassing op het gebied van ICT inkoop. ICT is meer en meer een bedrijfskritische toepassing. Inkopers zien zich dan ook in toenemende mate geconfronteerd worden met de vraag. Men wordt zich langzamerhand bewust dat juist bij de inkoop van ICT enorme voordelen zijn te behalen met het toepassen van een gestructureerde aanpak. (de 7 voornoemde inkoop stappen) en gespecialiseerde ICT kennis.


Veel organisaties onderkennen de benodigde deskundigheid, echter ze hebben deze specifieke kennis meestal niet voldoende in huis. Binnen de ICT branche is er een groeiende tendens om de activiteiten die niet tot de eigenlijke kerntaken behoren geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe deskundigen.


De inkoop van ICT is veelal geen doorlopend proces in een, steeds en sterk, veranderende markt. Dit eist te veel up-to-date kennis en kunde van de inkoper om efficiënt en effectief te kunnen zijn. Outsourcing van bepaalde activiteiten uit het ICT inkoopproces is hierbij het middel om tot effectieve en efficiënte inkoop te komen.


Cruciaal uitgangspunt bij het ICT inkoopproces is de ‘behoefte vraag’. De ICT behoefte wordt ingekocht tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Inkopers zorgen voor het ‘rationaliseren’ van het inkoopproces. Wij doen dit door middel van een complete functionele specificatie, het analyseren van de markt en de leveranciers en het maken van een gedegen besluitvorming. Wij werken nauw samen met de automatiseerder en het management samengesteld in een decision making unit, DMU.


Deze bedrijfsvertegenwoordigers nemen beslissingen op basis van zakelijke rationele argumenten, los van persoonlijke en emotionele argumenten. In het ICT inkoopproces zien wij met de komst van aanbestedingen en Europese Aanbestedingen binnen overheden en niet overheden, dat de zakelijke rationele argumenten de oneigenlijke argumenten verslaan. Wij zien een beweging waarbij de oorspronkelijke verschillen in overheidsinkopen en niet overheidsinkopen kleiner worden door onder andere de Code Tabaksblat, accountantscontrole en duurzaamheid. Tevens wordt  breed gefocust op Maatschappelijk Verantwoord (en betrokken) Ondernemen (MVO). Hier wordt onder andere door duurzaam inkopen een balans gevonden tussen people, planet en profit. Met als gevolg een beter resultaat voor samenleving en bedrijf.

bottom of page