Inkoop voorwaarden WE-advies

WE-advies conformeert zich in beginsel aan (uw) GIBIT-2016 inkoopvoorwaarden.