top of page
hulp nodig bij ict advies of inkoop handshake

Referenties

Wat hebben wij mogen doen voor verschillende overheidsinstellingen, bedrijven en goede doelen?

Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Referenties: Welcome

Overzicht meest recente referenties

Overzicht alle referenties

Referenties: Files

Scroll verder om de 33 meest recente referenties uitgebreider te lezen!

Referenties: Text

Gemeente Amstelveen

Contractering (uitwijk) DRaaS dienstverlening

Inventarisatie en validatie van benodigde dienstverlening. Contractering in samenwerking met afdeling inkoop van de gemeente.

Gemeente Barneveld

Aanbesteding private IaaS dienstverlening

Een door ons gemaakte business case en cloud-roadmap om naar een ICT regie-organisatie te groeien.  De private IaaS dienstverlening wordt gehost in de datacenters van de gemeente. Dit waren de uitgangspunten en hebben de basis gevormd van de eveneens door ons uitgevoerde niet openbare Europese aanbesteding in samenwerking met de afdeling inkoop van de gemeente.

Gemeente Bergen op Zoom

Advies werkplek persona's

Key users van de gemeente geinterviewd, geanalyseerd en getransformeerd tot een werkplekconcept advies op basis van persona's.

Berkelland

Workshop inventarisatie en bevindigen ICT-dienstverlening

In samenwerking met Quarant focus op Informatisering en WE-advies zich heeft gefocust op Automatisering. De gezamenlijke I- en de A- hebben geleid tot een geïntegreerd ICT-strategie- en cloud roadmapadvies, welke gefaseerd zal worden uitgevoerd.

De Connectie

Aanbesteding server infrastructuur

Inventarisatie wensen en eisen doorvertaald naar een Programma van Eisen, Nota's van Inlichtingen gemaakt en Inschrijvingen geverifieerd, in samenwerking met afdeling inkoop van de gemeente.

Drimmelen

Advies rechtmatigheid ICT-inkoop

In samenwerking met de afdeling ICT een aanbestedingsstrategie (roadmap) opgesteld en gepresenteerd aan het Management Team o.a. ten behoeve van de accountant.

Gemeente Dronten

Aanbesteding private IaaS en realisatie

Op basis van een door ons opgestelde business case, begeleiding van het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces inclusief stuurgroepdeelname en begeleiding bij de eindacceptatie van de private IaaS dienstverlening.

Gemeente Dronten

Aanbesteding werkplekapparatuur

Openbare aanbesteding, op basis van specifieke werkplek expertise,  welke volledig is afgestemd op geruisloze integratie met de gecontracteerde private IaaS Opdrachtnemer in deze aanbesteding.

DUO+

Aanbesteding Oracle en MS-SQL dienstverlening

 Niet openbare Europese aanbesteding, op basis van de door ons gemaakte intergrale business case. Implementatie- en migratie naar Oracle 12 , MS-SQL en Microsoft Azure (project)begeleiding, alsmede transitie beheer (project)begeleiding. Het licentie-advies maakte onderdeel uit van de TCO.

DUO+

Business case uitwijk en realisatie

WE-advies heeft drie business case scenario's uitgewerkt. Het gekozen scenario wordt door ons technisch- en (uitwijk)procesmatig begeleid.

DUO+

Transitie GemNet naar GGI-netwerk

Na deelname aan de aanbesteding VNG Realisatie GT-Vast. WE-advies realiseert de projectleiding van de vervanging van alle verbindigen waaronder  internet-, GemNet-, MPLS.

DUO+ en Ronde Venen

Aanbesteding software broker

Na de onverhoopte en onverwachte vertraging en stopzetting van de VNG Realisatie software broker hebben wij een openbare Europese aanbesteding adequaat begeleid.

Gemeente Medemblik

Aanbesteding ISAE 3402 type 1 en 2

Meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd waarbij één Opdrachtnemer is geselecteerd voor het uitvoeren van diverse gespecificeerde audits met als doel het verkrijgen van een ISAE 3402-2 verklaring.

Hollands Kroon

Technische en financiële business case

In samenwerking met Quarant focus op Informatisering en WE-advies zich heeft gefocust op Automatisering. De gezamenlijke I- en de A- hebben geleid tot een geïntegreerd ICT-strategie advies. Drie scenario's zijn in detail uitgewerkt, waarna de gemeente Hollands Kroon een keuze ter uitvoering heeft gemaakt.

ICT-WBW

Business case ICT-infrastructuur

Update en hernieuwde validatie van onze eerder gemaakte business case op basis van nieuwe ICT-(organisatorische)inzichten en -ontwikkelingen.

Gemeenten Nieuwegein/Zeist

Business case ICT-samenwerking en realisatie

De mate van, in relatie tot de financiële, ICT-samenwerking tussen de gemeenten Nieuwegein en  Zeist op basis van drie scenario's uitgewerkt. Daarna op basis van het best passende scenario een Europese aanbesteding begeleid. Meer lezen? Klik hier voor het hele referentieverhaal.

OWO-gemeenten

ICT-storage infrastructuur en beheerdienstverlening

Op basis van een door ons opgestelde business case,  hebben wij technisch en functioneel begeleid en het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces onder regie van de afdeling inkoop gerealiseerd.

Gemeente Schiedam

Contractering uitbreiding bladeserver infrastructuur

Uitbreiding van bestaande ICT-infrastructuur, technisch geadviseerd en gerealiseerd.

Gemeenten Schiedam/Vlaardingen

Aanbesteding ICT-storage infrastructuur

Op basis van een door ons opgestelde business case, de ICT-samenwerking van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen technisch en functioneel begeleid en het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces samen met de afdeling inkoop MSV gerealiseerd.

SED-gemeenten

Advies ICT-inkoop

In samenwerking met de Brackmann advocaten, met name Alexander Klein Hofmeier is een juridische aanbestedingsstrategie (roadmap) opgesteld ten behoeven van de SED-gemeenten ook ten behoeve van de accountant.

SSC DeSom

Aanbesteding werkplekapparatuur

Openbare Europese aanbesteding uitgevoerd op basis van ICT - en inkoopmateriedeskundigheid om op basis van een proportionele  prijs/kwaliteitsverhouding te komen tot een raamovereenkomst met een werkplekleverancier partner. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Aanbesteding private IaaS en hybride ICT-infrastructuur

Een door ons gemaakte buisiness case en cloud-roadmap om naar een ICT regie-organisatie te groeien.  De private IaaS dienstverlening wordt gehost in de externe op colocaties AM4 en AM7. Het apparatuur is in eigendom van SSC DeSom. Dit waren de uitgangspunten en hebben de basis gevormd van de eveneens volledig door ons uitgevoerde niet openbare Euopese aanbesteding. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Aanbesteding Oracle en SQL beheerdienstverlening

Niet openbare Europese aanbesteding, op basis van de door ons gemaakte integrale business case, welke volledig is afgestemd op geruisloze integratie met de gecontracteerde private IaaS en hybride infrastructuur Opdrachtnemer in deze aanbesteding. De borging van de integratie met de bestaande applicatie-omgeving is hierbij onlosmakelijk. Het licentie-advies maakte onderdeel uit van de TCO. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Inkoopproces en realisatie dienstverlening

SSC DeSom heeft haar inkoopfunctie uitbesteed aan WE-advies, waardoor de ICT-materiedeskundigheid en de inkoop-materiedeskundigheid worden verbonden. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Aanbesteding software broker

Na de onverhoopte en onverwachte stopzetting van de VNG Realisatie software broker hebben wij een openbare Europese aanbesteding adequaat begeleid. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Aanbesteding netwerkinfrastructuur dienstverlening

Een tijdelijke verwerving van netwerkinfrastructuur dienstverlening, tot en met de in dit overzicht beschreven Europese niet openbare aanbestedingsprocedure private IaaS en hybride ICT-infrastructuur, is door ons gerealiseerd via een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

SSC DeSom

Validaties VNG Realisatie aanbesteding

Alle (GT) aanbestedings initiatieven van VNG Realisatie worden door ons gereviewd en in SSC DeSom en/of haar deelnemers/afnemer getoetst aan de klantspecifieke situatie en ter beoordeling van al dan niet deelname voorgelegd. Klik hier voor het hele referentieverhaal.

Stroomopwaarts/Vlaardingen

Aanbesteding ERP- dienstverlening

WE-advies organiseert in samenwerking met de gemeente Schiedam, de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts de marktverkenningen, welk moet leiden tot een doel- en rechtmatige verwerving van ICT-dienstverlening voor het bestaande Navision ERP-systeem.

Stroomopwaarts/Vlaardingen

Technische projectleiding implementatie Youforce

De technische projectleiding implementatie bestaat uit beheersing van budget, scope en planning de SLA-afspraken m.b.t. koppelingen en documentatie.

Gemeente Vlaardingen

Advies Oracle licentiestructuur

Het door WE-advies opstellen van het functioneel- en technisch ontwerp van de ICT-infrastructuur heeft geleid tot een effectief en efficiënt gebruik van Oracle-gebruiksrechten, het licentie-advies maakte onderdeel uit van de TCO. Alsmede het voldoen aan compliancy alsmede tot een beheers'vriendelijke' technische en virtuele ICT-infrastructuur in samenspraak met de Oracle beheerpartij.

Vlaardingen/ Schiedam

Aanbesteding ICT-storage infrastructuur

Op basis van een door ons opgestelde business case, de ICT-samenwerking van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen technisch en functioneel begeleid en het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces samen met de afdeling inkoop MSV gerealiseerd.

Wageningen

Aanbesteding ICT-storage infrastructuur en beheerdienstverlening

Op basis van een door ons opgestelde business case,  hebben wij de gemeente technisch en functioneel begeleid en het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces samen met de afdeling inkoop gerealiseerd.

Waterschap Brabantse Delta

Aanbesteding ICT-infrastructuur en beheerdienstverlening

Op basis van een door ons opgestelde business case,  hebben wij het waterschap technisch en functioneel begeleid en het gehele recht- en doelmatige aanbestedingsproces samen met de afdeling inkoop gerealiseerd. Daar waar eerst de focus lag op het verwerven van hardware is gaande het proces en mede op ons advies en concretisering de focus gezamenlijk verlegd naar het verwerven van ICT-storage infrastructuur als dienst. De route van zelf beheren naar regievoering is hiermee ingezet.

Referenties: List
bottom of page