top of page
foto paul entius en tjerk wierda.png

Wie zijn wij?

Tjerk Wierda en Paul Entius

Vanuit de opdrachtgevers marktvraag van onafhankelijke just-in-time en up-to-date beschikbare ICT ketenkennis zijn Paul Entius en Tjerk Wierda 15 jaar geleden gestart met hun inspannings-en resultaatsverplichtende ICT-(inkoop)adviezen tot en met realisatiebegeleiding  Hiervoor waren wij al 10 jaar gezamenlijk in dienst van een leverende ICT- hardware reseller. Onze brede en diepe expertise is gefocust op (lokale) samenwerkende overheden, scholen en goede doelen.

De combinatie van recht- en doelmatige ICT en inkoop in een sterk veranderende business omgeving vereist up-to-date kennis van de business. ICT-architectuur vormt het uitgangspunt van de strategie, waarbij operatie en tactiek afhankelijke afgeleiden moeten zijn. In een overheidsomgeving spreken naast het strategisch, operationeel en tactisch evenwicht, idealiter over evenwichtig partnerschap tussen opdrachtgever (aanbestedende dienst) en opdrachtnemer (leverancier). Hetgeen natuurlijk ook 1:1 geldt voor niet overheidsinstellingen, scholen, goede doelen en bedrijfsleven. Manageble controle is het sleutelwoord, door wet- en regelgeving o.a. Rekenkamer, accountant en andere stakeholders als maatschappelijk verantwoord ondernemen geëist.

Pauls hobby naast ICT is (tour)fietsen, waarbij hij fietsen als ontspanning net zo serieus neemt net zoals zijn werk.


Tjerks hobbies naast passie voor inkoopprofessie, zijn water (zwem, zeil en (water)ski) sport.  Voorbereiding, materiaal, onderhoud, verleden heden en toekomst, training, realisatie, adaptief, additief, proactief en correctief  anticiperen op de interne- en externe omgeving en elementen maakt ICT en hobbies voorspelbaar en in beginsel is voorspelbaar leuk!

Dr William Marston, heeft bijna 100 jaar geleden in 1928 in zijn boek ‘Emotions of normal people’ de vier meest in het oog springende gedragsstijlen van mensen en de daarbij behorende emoties in kaart gebracht o.b.v. zijn DISC kleurenmodel. Vrij vertaald naar Paul en Tjerk levert dit het volgende indicatieve beeld.

Paul laat zich ‘samenvatten’ als van nature  een helder blauw. Betrouwbaar, zorgvuldig, kritisch die weloverwogen beslissingen neemt. Hij houdt van feiten, analyses en resultaten met oog voor detail en komt bedachtzaam over (onbewust bekwaam).

Tjerk is van nature een iets meer kameleon qua kleur met een blauwe en rode basis. Zelfverzekerd, resultaatgericht, assertief en gaat (functionele) confrontaties en conflicten niet uit de weg (onbewust bekwaam).

Paul en Tjerk zijn beiden van nature groen, qua vriendelijke uitstraling, zijn goede luisteraars en weet als geen ander wat echte service is (onbewust bekwaam).

Onze voorspelbare toekomst -gerichte en -bestendige inspannings- en resultaatsgerichte ICT-inkoop dienstverlening dient als katalysator tussen uw eisen en wensen als opdrachtgever en de realisatie door uw opdrachtnemer. Evenwicht in scope (kwaliteit/functionaliteit), planning (tijd) en budget (geld).

Over ons: About

Tjerk Wierda

profielfoto tjerk.jpeg

Over Tjerk Wierda

Door grote en aanhoudende belangstelling voor ICT in combinatie met in- en verkoop heb ik mijn juridische studie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam niet volledig afgerond. Gedurende mijn eerste banen heb ik de theoretische basis kunnen voorzien van brede en diepe praktische ervaring op het gebied van in- en verkoop van ICT binnen bedrijfskritische datacenteromgevingen. Het transparant omgaan met doelmatigheid en rechtmatigheid gecombineerd met mijn marktkennis vanuit verkoop en inkoop blijkt mijn succesfactor. Vanaf 2007 heb ik dit uitgebouwd en verdiept aan de inkopende kant als externe zelfstandige inkoper in de (lokale) overheidsmarkt en overige klanten . De werkzaamheden bestaan uit het vanuit een te inventariseren behoefte een technisch en of functioneel ontwerp vertalen naar een bestek, het volgens de juiste procedure in de markt zetten hiervan en op basis hiervan en het rechtmatig selecteren van een leverancier. Door mijn gecombineerde kennis van doel- en rechtmatigheid is nazorg in de vorm van controle van de leverancier tijdens de waarmaakfase een logisch vervolg op eerdere activiteiten. Het tactisch èn strategisch bruggen bouwen, effectief communiceren tussen de diverse lagen van de opdrachtgever en leverancier en het regisseren, vanuit visie en overzicht hiervan, is de rol die mij past.
Ook de relevante werkervaring, in loondienst, van 1988 tot en met 2007.

Over ons: Team

Ervaringsgebieden Tjerk Wierda

Inkoop (onderhandelingen)

In- en verkoopvoorwaarden

Inkoop coaching

Projectmanagement

Procesmatig (Europees) aanbesteden

Vaststellen en borging contractuele overeenkomsten ROK en NOK leveranciers management

Over ons: List

Paul Entius

foto paul.JPG

Over Paul Entius

Door grote en aanhoudende belangstelling voor de technische kant van  ICT heb ik mij, na mijn afgeronde  studie aan de MTS CE te Hoorn met vakkenpakket commerciële economie, verder ontwikkeld in ICT in de brede zin van het woord. Gedurende mijn eerste  baan heb ik mijn theoretische basis kunnen verrijken met brede- en diepe praktische kennis en ervaring op ICT-gebied. Dit heb ik gedaan bij een werkgever vanuit een bijna 16-jarige rol als technisch verkoopadviseur bij een system integrator met als kernspecialiteit datacenter- en werkplek toepassing op zowel hardware, software, dienstverlening en support, binnen de lokale overheid. Door theoretische- en praktische ervaring, met name op het gebied van intergemeentelijke recente samenwerkingen, in combinatie met een groot aantal technische en commerciële in- en externe opleidingen is het door u gewenste HBO-niveau ruimschoots behaald.

Over ons: Team

Ervaringsgebieden Paul Entius

Technische kennis

Strategisch- en tactisch projectmanagement

ICT-architectuur

TCO calculaties

Migratie HP-UX & Migratie Oracle 8,9 en 10

Licentietechnische consequenties samenwerking

Gemnet en RAAS

Procesmatig (Europees) aanbesteden

Migratie planningen  en faseringen

Technische ontwikkelingen Centric & PinkRoccade, GOVunited, Dimpact,
gemeentemarkt, nieuwe werken, cloud, BGT, SSC, etc

Technische kennis randvoorwaarden applicaties Centric, (niet)STUFF koppelingen en PinkRoccade

Inkoop onderhandelingen, in- en verkoopvoorwaarden & vaststellen en borging contractuele overeenkomsten

Over ons: List
bottom of page